Inscripcions Volta CRC

Full d’inscripcióCliqueu aquí per baixar el document

                       INSCRIPCIÓ A LA VOLTA CICLORANDONNEUR A CATALUNYA

Nom i cognoms: ………………………………………………

Adreça postal on enviar el Carnet de ruta:  Carrer………………………………………………

                         Codi postal………………..   Població……………………………………………….

Adreça electrònica …………………………………………………………………..

Telèfon ………………………………………………………….

Data de naixement  dia, mes, any: ……………………….

Nº de llicència:   ………………………       Club: ……………………………………………………

Control de sortida: …………………………………………………………

 (Triar-ne un entre els següents: Manresa, El Pla de Santa Maria, Amposta, Ascó, Balaguer, La Pobla de Segur, La Seu d’Urgell, Ripoll, Figueres, Hostalric)

Primer control desprès del de sortida:  …………………………………………..

Data i hora de sortida: dia …….   mes ………….. any  ………….  hora ………… Si no sabeu la data de sortida, el carnet de ruta tindrà una validesa de tres anys i podreu fer la Volta CR quan os vagi bé, només heu d’avisar uns dies abans de la sortida.

Quota d’inscripció (inclou la medalla especial Volta CR Catalunya): 14 euros.

Pagament: Ingrés o transferència efectuat el dia…………….al compte de Randonneurs Catalunya  a CaixaBank  IBAN: ES97  2100 0440 1101 0075 9292 indiqueu el vostre nom i la referencia “Volta CR”

Envieu el full d’inscripció, el comprovant de pagament i la llicència escanejada al responsable de la Volta Ciclorandanneur a Catalunya Agustí Martinez, a l’adreça  volta@rancat.cat  

Diligències Randonneurs Catalunya: Un cop rebuda la inscripció i el pagament, rebreu a la vostre adreça per correu postal el Carnet de Ruta, una funda i  un sobre franquejat amb l’adreça del responsable.

Premis Jussà: La Volta CR a Catalunya puntua als premis Jussà, el període de comptabilització val per a tots els carnets rebuts entre l’1 de novembre de l’any anterior fins el 31 d’octubre del present any.  No demoreu el retorn del carnet.

Participant a la VOLTA CICLORANDONNEUR A CATALUNYA els excursionistes accepten la publicació de la seva identitat en els resultats publicats per la Organització. Mai la seva identitat s’utilitzarà en fins comercials, o es transmetrà a tercers amb aquesta finalitat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem  que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat de RANDONNEURS CATALUNYA A.C. Si ho desitgeu, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se a RANDONNEURS CATALUNYA A.C.

                                                                                                                                             Abril 2016

HOMOLOGACIÓ I LLIURAMENT DE MEDALLA

Un cop realitzada la Volta CR Catalunya heu d’enviar el Carnet de Ruta, per la seva homologació al responsable de la prova, (amb el sobre que haureu rebut junt amb el carnet de ruta) a l’adreça següent:

Agustí Martínez Gimenez

C/. Carme, 5-7, bx, 2ª

08757 CORBERA DE LLOBREGAT (Barcelona)

El participant recupera el Carnet de Ruta junt amb la medalla en el transcurs de la Festa Randonneur que se celebra cada any a finals de Gener començament de febrer, en cas de no poder assistir, ho rebreu per correu postal a l’adreça que heu indicat a sobre.

Telèfon i correu de contacte: 679654400 : volta@rancat.cat                                                    

                                                                                              Abril 2016