Club de Referència

Per a totes les Activitats Randonneur cada País te un Club de Referència, a través del qual el Representant Local de l’ACP controla i gestiona els Brevets que s’organitzen. En el cas de Catalunya el Club de Referéncia és Randonneurs Catalunya.

Com un breu resum de totes les activitats de Randonneurs Catalunya, s’ha editat un Opúscle de Presentació que en realitat és una Introducció al Cicloturisme Randonneur. Aquest opúscle està compost de 16 pàgines, les 12 primeres estan dedicades a les organitzacions, on s’explica els trets més significatius de cadescuna i la resta als Premis i Recompenses per els seus participants.

Per consultar-lo cliqueu aquí Opuscle FR Rancat3