Inscripció SR Prepirineu

Instruccions per fer la inscripció:

  • Baixeu el full d’Inscripció en PDF.
  • Imprimiu el full d’inscripció. *
  • Feu el pagament de 10 €.
  • Un cop baixeu el full d’inscripció, el llegiu, ompliu les dades i el signeu.
  • Escanejeu el full omplert i signat posant la vostre llicéncia en el rectangle central (tal com veieu aqui sota)**
  • Envieu el full d’inscripció escanejat a rancat@rancat.cat  **
  • Un cop tinguem noticies del vostre pagament, rebreu noticies de l’enviament de la vostra documentació.

Nota *- Si no teniu impresora copieu el full d’inscripció PDF en un llapis i el porteu a imprimir i seguiu amb les instruccions.

Nota **- Si no teniu scaner fotocópieu el full PDF junt amb la vostra llicencia i l’envieu per correu postal a l’adreça:

Francesc Porta Torras

C/. Solei, 1 (Les Brucardes)

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (Barcelona)

Full d’inscripció

Participant a la SUPER RANDONNÉE PREPIRINEU els excursionistes accepten la publicació de la seva identitat en els resultats publicats per la Organització. En cap cas la seves dades s’utilitzaran amb fins comercials, o es transmetran a tercers amb aquesta finalitat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem  que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en el fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat de RANDONNEURS CATALUNYA A.C. Si ho desitgeu, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant-se a RANDONNEURS CATALUNYA A.C.

                                                                                                                                             Febrer 2016

Llista d’inscrits