Premis Randonneur

Camp. Rand. ben plantada

DISTINCIÓ

La participació en Brevets (BRM), Fletxes, Super Randonnées i Brevets “1200 i+”   ha anat creixent, sobretot en els últims anys. Els Premis Randonneur es la manera de donar un reconeixement als clubs i participants seguidors d’aquesta formula esportiva. Durant la temporada del 2009 es va establir el Campionat Randonneur, el 2015 van passar a denominar-se Premis Randonneur, contempla tres categories:

 • Classificació Clubs Organitzadors de brevets (BRM) i altres proves Randonneur d’àmbit estatal.
 • Classificació Clubs Participants.
 • Classificació Individual.

L’esperit d’aquests Premis és el mateix que el del moviment Randonneur, on el temps empleat per fer un brevet no compta en cap classificació, tant el que arriba primer com l’ultim tenen les mateixes oportunitats, només canvia el temps en aconseguir-ho, la constància és lo que val, per aproximar-nos  a aquest esperit s’ha establert el següent Reglament.

PROVES QUE PUNTUEN

 • Brevets 200, 300, 400, 600 i 1000 del calendari estatal, excepte els organitzats a Euskadi
 • Flecha Ibérica
 • Brevet “1200 i +” Madrid Gijón Madrid
 • Brevet “1200 i +” Lleida León Lleida
 • Brevet “1200 i +” Al Andalus
 • Super Randonnée Prepirineu
 • Super Randonnée Camino del Cid
 • Super Randonnée Luai Grediana
 • Super Randonnée Sierra de Guadarrama
 • Super Randonnée Supersegureando
 • Super Randonnée Jiennense
 • Super Randonnée Medina Azahara
 • Diagonals Ibèriques

REGLAMENT DELS PREMIS RANDONNEUR

Cada club Organitzador, cada Club Participant i cada Participant en particular, reben 1 punt per cada kilòmetre recorregut, enrasant a múltiples de cent, exemple: un brevet 300 que tingui 308 km val per 300 punts, com excepció tenim la Fletxa Ibèrica, la qual compta un mínim de 400 punts, encara que s’hagin assolit el mínim de 360 km.

Els Clubs Organitzadors, els Clubs Participants i els Participants en particular, que no obtenen reconeixement, a final de temporada conserven els punts per els anys successius. En contrapartida es perden els punts aquell any que no tenen activitat Randonneur (zero punts). Al obtindre un guardó la puntuació passa a zero punts.

A final de temporada, la suma de tots els punts anuals més els retinguts en anys anteriors, ens dona les puntuacions de les tres Classificacions. Obtenen PREMI els dos primers classificats entre els Clubs Organitzadors, els tres primers classificats entre els Clubs Participants i els tres primers Classificats Individualment. Per raons d’organització aquestes xifres poden ser augmentades en circumstancies peculiars.

Els participants i clubs que obtinguin un Premi Randonneur tindran tres anys de carència, això vol dir que els tres anys següents no se’ls atorgarà un Premi Randonneur de la mateixa categoria, però acumularan la puntuació obtinguda en aquests tres anys.

Els  trofeus com a Reconeixement d’aquests Premis  porten el nom del club, o del participant que els ha obtingut , seguit d’una xifra entre parèntesi, xifra que significa l’ordre en que s’han atorgat des de la seva creació a l’any 2009.

CLASSIFICACIONS 2018

HISTORIAL DE TOTS ELS PREMIATS

Actualitzat: 8 de desembre 2018